Ομάδες Αυτογνωσίας

group-therapy2Οι ομαδικές συνεδρίες είναι εξίσου αποτελεσματικές με τις ατομικές;

 Εξαρτάται. Κάποια άτομα αισθάνονται πιο άνετα μέσα σε μία ομάδα και μέσω της αλληλεπίδρασης με τα υπόλοιπα μέλη βοηθούνται περισσότερο. Από την άλλη πλευρά υπάρχουν άτομα που η χαρακτηριοδομή τους και τα συναισθήματα τους εκφράζονται πιο εύκολα σε ένα πιο «ασφαλές» περιβάλλον που απαιτεί μόνο την παρουσία του ειδικού.

Τι χρονική διάρκεια έχουν και με τι συχνότητα γίνονται οι ομαδικές συνεδρίες;

Οι ομαδικές συνεδρίες έχουν διάρκεια 2 ώρες και η συχνότητα τους είναι συνήθως εβδομαδιαία.